Hjem
Universitetsdirektørens kontor

Nyhetsarkiv for Universitetsdirektørens kontor

Eksternfinansiering, rekruttering og digitalisering. Dette er viktige tema for de første delprosjektene, som nå skal gjennomføres for å utvikle administrasjonen ved UiB.