Hjem
Universitetsdirektørens kontor

Nyhetsarkiv for Universitetsdirektørens kontor

Rapportene fra de seks første delprosjektene vil foreligge tidlig i januar 2015. Styringsgruppen har vedtatt en plan for hvordan disse rapportene skal behandles.
I desember skal prosjektledelsen for organisasjonsutviklingsprosjektet besøke en rekke sentraladministrative avdelinger for å orientere om status for prosjektet.