Hjem
Universitetsdirektørens kontor

Nyhetsarkiv for Universitetsdirektørens kontor

Alle ansatte kan nå lese arbeidsgruppenes interessante rapporter!
Mange av FNs tusenårsmål er innfridd i flere regioner og underregioner, men fremskritt i andre områder er langt fra tilstrekkelige. Hvilke strategier trenger vi for at det globale framtidssamfunnet skal sikre en bærekraftig utvikling, også for fattige land? Dette blir tema for sommer-forskerskolen i Bergen i 2015.