Hjem
Universitetsdirektørens kontor

Nyhetsarkiv for Universitetsdirektørens kontor

Arbeidet med oppfølging av de seks første delprosjektene er nå i gang.
Styringsgruppen for Ou-prosjektet har behandlet de fire siste delprosjektene, og gitt sine anbefalinger til universitetsdirektøren.
Fredag før påske vart dei siste fire rapportane frå Organisasjonsutviklingsprosjektet presentert for fullsett sal i Egget på Studentsenteret. Det var stort engasjement i salen, og dei frammøtte stilte fleire spørsmål til rapportane.