Hjem
Universitetsdirektørens kontor

Nyhetsarkiv for Universitetsdirektørens kontor

Universitetsdirektøren har besluttet å utvikle et sentralt servicesenter for å styrke service og tjenester til inn- og utreisende studenter og ansatte.
Kan vi oppnå et bærekraftig samfunn? Med flere åpne foredrag mellom 15. og 27. juni setter Bergen sommer-forskerskole fullt fokus på hvordan.
Organisasjonsutviklingsprosjektet har avdekket et ønske fra fakultetene om kompetanseutvikling og bedre administrativ støtte knyttet til eksternt finansiert virksomhet.