Hjem
Universitetsdirektørens kontor

Nyhetsarkiv for Universitetsdirektørens kontor

HR-avdelingen følger nå opp arbeidet med å kvalitetssikre alle ledd i rekrutteringsprosessen fra utlysning til ansettelse. Det er lagt en plan for arbeidet og de første leveransene skjer i løpet av høsten 2015.
Onsdag formiddag var det allmøte for dei tilsette i universitetsaulaen. På agendaen var implementeringsfasa av Organisasjonsutviklingsprosjektet som no er i full sving på dei ulike avdelingane.
Et av delprosjektene i organisasjonsutviklingsprosjektet foreslo ulike tiltak med mål om å styrke UiBs service og tjenester knyttet til forvaltning av eksternt finansiert virksomhet (BOA).