Hjem
Universitetsdirektørens kontor

Nyhetsarkiv for Universitetsdirektørens kontor

Intern utlysning blir hovedregel for mange administrative og tekniske stillinger på UiB fra 1. september. Det er avtalt forenklede rutiner for disse tilsettingsprosessene. Prøveordningen er et tiltak som skal øke mobilitet og kompetansedeling, og samtidig spare ressurser.