Hjem
Universitetsdirektørens kontor

Nyhetsarkiv for Universitetsdirektørens kontor

Universitetsdirektøren oppfordrer ledere og medarbeidere til å øke bruken av intern mobilitet for ansatte i tekniske og administrative stillinger. Økt mobilitet blant ansatte vil gi faglig utvikling, bedre samarbeid på tvers og økt effektivitet.