Hjem
Universitetsdirektørens kontor

Nyhetsarkiv for Universitetsdirektørens kontor

Studieadministrativ avdeling og to institutter kartlegger nå arbeidsprosessene for eksamen og sensur. Målet er å lage felles rutiner og finne ut hvordan digitaliseringen av arbeidet kan føre til tidsbesparelser.