Hjem
Universitetsdirektørens kontor

Nyhetsarkiv for Universitetsdirektørens kontor

«The straight Line is Godless and Immoral» sier kunstneren Ingeborg Andersskog om sitt kunstverk i form av et sitat. Hun har tegnet rett på veggen i Bjørn Christiansens hus.