Hjem
Universitetsdirektørens kontor

Nyhetsarkiv for Universitetsdirektørens kontor

Under åpningen av plassen med nydekorert mur ved Annette og Caroline Kierulf. Ved Amund Børdahl, Retorisk forum.
I uke 49 får alle ansatte i sentraladministrasjonen tilsendt et spørreskjema på e-post fra Prosjekt Tjenesteutvikling. Husk svarfrist fredag 14.desember.