Hjem
Universitetsdirektørens kontor

Nyhetsarkiv for Universitetsdirektørens kontor

Resultatene fra første del av kartleggingen er klar og ble presentert i universitetets aula den 21. februar. Det vil settes opp to verksted til, ett før sommeren og ett rett etter sommeren.