Hjem
Universitetsdirektørens kontor

Nyhetsarkiv for Universitetsdirektørens kontor

To viktig milepæler er nådd. Universitetsstyret har vedtatt at Nygårdsgaten 5 rehabiliteres. Styringsgruppen for Prosjekt Tjenesteutvikling har også sluttet seg til avdelingenes arbeidsplasskonsept slik de nå foreligger.
Direktørene og mellomlederne i sentraladministrasjonen var samlet på Solstrand 2. og 3. september for å arbeide med arbeidsplasskonsept og felles servicesenter/tjenesteportal-prosjektet.