Hjem
Universitetsdirektørens kontor

Nyhetsarkiv for Universitetsdirektørens kontor

Administrativt ansatte fra ulike deler av organisasjonen har de siste månedene fått opplæring i innovasjonsmetodikk gjennom Tjenesteinnovasjonsprogrammet. Nå søkes det etter deltakere til kull 2.