Hjem

Forskerutdanning (ph.d.)

Universitetet i Bergen er et internasjonalt forskningsuniversitet med muligheter for å utføre både disiplinær og tverrfaglig forskning i forskerutdanningen. Vi tilbyr forskerutdanning innenfor humaniora, juss, matematikk og naturvitenskap, medisin, psykologi og samfunnsvitenskap.

Les prorektor Margareth Hagen sin hilsen til ph.d.-kandidatene ved UiB.

Doktorpromosjon mai 2017

Ærefullt for flere: Moser med doktorander

Stolt dekan sammen med doktorander og æresdoktorer i Muséhagen.

Ph.d.-intervjuet

Vil forene biologisk mangfold og ressursutvinning

Lila Nath Sharma ville undersøke om den biologiske ressursutvinningen, av fjellbeiter og skogbruket, er så negativt for det biologiske mangfoldet som han var blitt fortalt. Det var det ikke.

Ph.d.-intervjuet

Problem er til for å løysast

Håkon Otneim bestemte seg for å ta doktorgrad for å stille kunnskapstørsten. Hans metode kan løyse problemstillingar innan dei fleste fagfelt.

Ph.d.-intervjuet

Wittgenstein: Den poetiske filosofen

Sarah Uffelmann Szeltner har undersøkt grammatikkbegrepet i Ludwig Wittgensteins filosofi. - Han skrev som en poet, sier Szeltner.

Bergen sommer-forskerskole

Bergen sommer-forskerskole ble opprettet i 2008 og er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Chr. Michelsens institutt, Høgskolen i Bergen, Norges handelshøyskole og Uni Research.

Forskerskolen er et tverrfaglig tilbud til studenter på doktorgradsnivå fra hele verden som er opptatt av globale problemstillinger.