Hjem
Global og utviklingsrelatert forskning

Nyhetsarkiv for Global og utviklingsrelatert forskning

For migrasjonsforsker Hakan G. Sicakkan er FNs migrasjonsplattform en spennende nyskapning han vil følge med interesse når den implementeres av verdenssamfunnet.