Hjem
Internasjonalt

Nordisk senter i India (NCI)

The Nordic Centre i India er et konsortium bestående av ledende universiteter og forskningsinstitusjoner i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Om senteret:

Senteret ble etablert i 2001 og teller i dag 17 medlemmer i Danmark, Finland, Sverige og Norge. Senteret skal tilrettelegge for forsknings- og høyere utdanningssamarbeid mellom nordiske og indiske institusjoner, samt være et nordisk ressurssenter for studenter, stipendiater og forskere med India som interessefelt.

 

UiBs deltakelse i senterets aktiviteter:

Vitenskapelig ansatte ved UiB har helt fra starten av vært involvert i senterets aktiviteter, arrangementer og styring. Fremfor alt har senteret vært et viktig møtested og utgangspunkt for stipendiater og forskere med prosjekter og forskningssamarbeid i India. De senere årene har også flere studenter på UiB fattet interesse for senterets ”Study in India programmes” som tilbys på semesterbasis og som sommerkurser.

 

Merverdi/nytteverdi for UiB:

India er i ferd med å bli en av verdens stormakter og senteret spiller en stadig viktigere rolle for UiB studenter og forskere innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, naturvitenskap, teknologi og helse med India som interessefelt for sin akademiske virksomhet. I samarbeid med velrennomerte indiske universiteter tilbyr Nordic Centre India studier innenfor en rekke fagdisipliner både som semesterprogrammer, sommerprogrammer og språk- og kulturprogrammer. Senteret har også laget samarbeidsavtaler med flere store indiske IKT foretak for å kunne tilby nordiske masterstudenter og stipendiater praksisplasser i indisk høyteknologi industri. Det nordiske senteret i India utgir publikasjoner, tilbyr bibliotektjenester, arrangerer konferanser, seminarer og workshops m.m. Senteret disponerer også leilighet i Delhi som kan leies ut til besøkende forskere fra de nordiske medlemsinstitusjoner.

 

Hjemmeside: Nordic Centre in India