Hjem
Internasjonalt

The Inter-University Centre of Dubrovnik

Denne uavhengige internasjonale institusjonen består av rundt 160 medlemsuniversitet fra hele verden og ble grunnlagt i 1972.

Om senteret:

  • Grunnlagt i 1972
  • Ca 160 medlemsuniversiteter fra hele verden.
  • Uavhengig internasjonal institusjon organisert som et konsortium av universiteter med det formål å stimulere til kontakt, samarbeid og mobilitet gjennom prosjekter, studieprogrammer, kurser, seminarer, konferanser m.m.

UiBs deltakelse i senterets aktiviteter:

  • Både fagpersoner, studenter og administrativt ansatte har opp gjennom årene vært aktive og deltatt i forskjellige aktiviteter gjennom Inter University Centre Dubrovnik.
  • Fagpersoner har organisert og tilbudt studieprogrammer og kurser til studenter og selv gitt undervisning på disse. Mange UiB-studenter har fulgt kurser og undervisning ved senteret.
  • Faglig og administrativt ansatte ved UiB har hatt verv og funksjoner i senterets styringsorganer, og har det også pr dags dato.

 

Merverdi/nytteverdi for UiB:

Inter University Centre Dubrovnik er en sjelden og godt fungerende internasjonal organisasjon med engasjerte medlemsinstitusjoner og personer fra universiteter over hele verden. Senteret har gjennom 40 år vært et viktig møtested for akademikere, studenter og andre der studieprogrammer, kurser, seminarer og konferanser av internasjonalt format har stått i sentrum. Senteret har i særlig grad hatt betydning for fagmiljøer på HF og SV fakultetene ved UiB når det gjelder utdannings- og undervisningssamarbeid gjennom IUCD og med partnere på Balkan.