Hjem
Etter- og videreutdanning

Nyhetsarkiv for Etter- og videreutdanning

- Vi vil at fleire museum skal bli i stand i til å delta med gode forskingsprosjekt, seier generalsekretær Liv Ramskjær i Museumsforbundet. Vidareutdanningskurset Å forske i og på museum skal styrke forskings- og formidlingskompetansen blant museumstilsette over heile landet.
Fleire hundre lærarar fekk fagleg påfyll og inspirasjon til eiga undervisning då Universitetet i Bergen opna dørene på Fagleg-pedagogisk dag 2015.