Hjem
Etter- og videreutdanning

Nyhetsarkiv for Etter- og videreutdanning

- For å være gode formidlere må vi få faglig fornyelse, sier Alastair Brown, historiker og konservator ved Randsfjordmuseene. Han var en av 15 deltakere på videreutdanningskurset Å forske i og på museum høsten 2015.