Hjem
Etter- og videreutdanning

Nyhetsarkiv for Etter- og videreutdanning

- Norske museer har gått gjennom store forandringer de siste 10 åra. Vi bør ha selvrefleksjon på dette, og blant annet forske mer på egen virksomhet, sier Helle Vangen Stuedal. Hun har tatt videreutdanning ved UiB for å lære mer om forskning og vitenskapelig publisering av forskningsarbeid i museer.
- Som sykepleier og leder for legevakten så jeg utfordringer vi har i møte med mennesker i sorg og ønsket å lære mer, sier Siri-Linn Schmidt Fotland. Hun har tatt toårig deltidsutdanning i sorg ved Universitetet i Bergen. Nytt opptak til Sorgutdanningen høsten 2018, med søknadsfrist 1. oktober.