Hjem
Etter- og videreutdanning

Nyhetsarkiv for Etter- og videreutdanning

- Demokratiet som styreform er satt under press, sier Terje Knutsen, førsteamanuensis i sammenlignende politikk. Han er faglig ansvarlig for masterprogrammet i demokratibygging ved UiB, som skal gi studentene solide kunnskaper om demokratiseringsprosesser og trening i praktisk demokratistøtte. Nye kurs starter høsten 2018, søknadsfrist 19. august.