Hjem
Etter- og videreutdanning

Nyhetsarkiv for Etter- og videreutdanning

– Med et arbeids- og næringsliv i kontinuerlig omstilling blir etter- og videreutdanning stadig viktigere i følge Anders K. Rinna fra Kunnskapsdepartementet, en av innlederne på UiBs årlige EVU-forum. Du finner presentasjoner fra alle innlederne her.
– Utdanning under soning er viktig for rehabilitering og forebygging av ny kriminalitet på flere plan, sier førsteamanuensis Lise Øen Jones, faglig ansvarlig for det videreutdanningskurset Kriminalomsorg som læringsarena.