Hjem
Etter- og videreutdanning

Nyhetsarkiv for Etter- og videreutdanning

Hvordan forebygge ulykker og andre uønskede hendelser, ved hjelp av systematisk HMS-arbeid og ulike metoder for risikovurdering? Charlotte Byrkjeland og Thomas Clemm har tatt videreutdanning i risikoanalyse ved UiB.