Hjem
Etter- og videreutdanning

Nyhetsarkiv for Etter- og videreutdanning

– Jeg forventer meg forelesninger med faglig dybde, og helst en spennende innfallsvinkel, sier Carl-Tore Ellertsen, lærer ved Lynghaug skole i Bergen. Sammen med over 900 lærerkolleger deltar han i dag på Faglig-pedagogisk dag ved Universitetet i Bergen.