Hjem
Etter- og videreutdanning

Nyhetsarkiv for Etter- og videreutdanning

UiB Videre har utviklet et nytt e-læringskurs for ansatte ved UiB som vil lære mer om nettundervisning og bruk av digitale verktøy.
– Faglig-pedagogisk dag er alltid ett av høydepunktene i året, sier en fornøyd lærer. Sammen med flere hundre andre lærere brukte han planleggingsdagen til å få med seg en rekke åpne forelesninger ved UiB.