Hjem
Etter- og videreutdanning

Nyhetsarkiv for Etter- og videreutdanning

Jobber du innen olje/gass-industrien eller i maritim næring? Søk plass på nettkurs innen programmering, energiomstilling eller CCUS/karbonfangst med oppstart i mars/april.
Alle fire søknader fra UiB om midler til nettbasert utdanning for arbeidsledige og permitterte har fått tildelt midler, til sammen over 2,3 millioner kroner. Nye søknadsrunder med frist 5. og 15. juni.