Hjem
Etter- og videreutdanning

Nyhetsarkiv for Etter- og videreutdanning

Design Thinking er en videreutdanning i skjæringspunktet mellom design, teknologi og økonomi som gjennomføres med åtte intensive samlinger over ett år. Studiet er et samarbeid mellom UiB, HVL og NHH. Løpende opptak.