Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Masterpresentasjon - Sindre Fonkalsrud

Interaction patterns and specialization in a local and national Norwegian pollination

Masterpresentasjon - Sindre Fonkalsrud

Hovedinnhold

Masterprogram i biologi – biodiversitet, evolusjon og økologi

Tittel på oppgaven:
INTERACTION PATTERNS AND SPECIALIZATION IN A LOCAL AND NATIONAL NORWEGIAN POLLINATION NETWORK

Veiledere: John-Arvid Grytnes og Gunnar M. Kvifte.

Sensor: Ørjan Totland, NMBU . Intern sensor: Henrik Glenner.

 

Alle interesserte er velkommen.