Hjem
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet

Nyhetsarkiv for Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet

Styringsgruppen for strategiprosessen (fakultetets ledergruppe) diskuterte i går forenklingsforslag knyttet til rekrutteringsprosesser, og var positive til forslagene som er fremmet.