Hjem
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet

Nyhetsarkiv for Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet

Prosjektgruppen og arbeidsgruppene var onsdag 17. desember samlet til julemøte. Status fra arbeidsgruppene, milepælsplan fremover og diskusjoner om tverrgående tema var agenda for møtet.