Hjem
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet

Nyhetsarkiv for Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet

Denne siden er opprettet for deling av diskusjonsnotatet som ble utarbeidet av Arbeidsgruppe for økonomi- og forskningsadministrasjon, og oversendt til Prosjektgruppen 16. mars 2016.