Hjem
Det psykologiske fakultet

Hjelper mindreårige flyktninger

Sølve B. Randal jobber med bosetting og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger, som avdelingsleder i Barneverntjenesten i Bergenhus. I tillegg tar han utenlandsoppdrag for internasjonale hjelpeorganisasjoner.

Hovedinnhold

Jeg ville ha en tydeligere akademisk plattform

I Bergen kommune er det barneverntjenesten som har ansvaret for koordinering av tilbudene og oppfølgingen av enslige mindreårige flyktninger som har fått oppholdstillatelse i landet. I tillegg tar Sølve sporadiske oppdrag via Redd Barnas beredskapsstyrke.

- Jeg er i et Emergency Stand-By Team, der Bergen kommune gir meg permisjon uten lønn ved utenlandsoppdrag. Da jobber jeg kortere, eller lengre oppdrag enten for Save the Children International eller for FN´s Høykommissær for Flyktninger - UNHCR.

På utenlandsoppdrag kan Sølve for eksempel jobbe med strategier og opplæring for å forberede det aktuelle landet på innkommende mindreårige flyktninger fra naboland.

Tok master ved siden av jobb

Sølve var innom flere studier før mastergraden i barnevern, blant annet utviklingsstudier og siviløkonomi-studiet ved NHH, før han "fant seg selv" i sosialt arbeid. Han er nå klinisk sosionom med fem års fordypning i gruppemetode og gruppeterapi, og tok videreutdanning i etnisitet og barnevern før mastergraden i barnevern. Han gjennomførte masterstudiet ved siden av jobben som avdelingsleder, noe han beskriver som hardt, men svært meningsfylt. 

- Jeg har hele tiden ønsket å arbeide klinisk, direkte med barn og unge, men på samme tid har jeg kjent på behov for, og ønske om, en tydeligere akademisk plattform. Det synes jeg at jeg fikk gjennom studiet. Jeg er tryggere på alt jeg ikke kan, og jeg er kanskje blitt mer kritisk til bruken av forskning, samtidig som jeg vet mer om anerkjente sammenhenger innen faget.

På hvilke måter er det du lærte på masterprogrammet i barnevern relevant for jobben din?

- Jeg skrev, og satte meg enda bedre inn i mitt eget fagfelt ("multikulturelt barnevern", om du vil). Jeg fikk veldig god oversikt over en del av de temaene jeg var mest opptatt av. Det har hatt stor praktisk nytteverdi, og jeg bruker faktakunnskaper fra studiet fortsatt, blant annet i veiledning av andre sosialarbeidere. Mye av det jeg lærte i forbindelse med masteren var kjent, men jeg fikk mer og bredere kunnskap på området. Dessuten lærte jeg nye ting om meg selv og egne arbeidsmåter og kapasiteter, selv om jeg snart er en gammel mann. Noe av de viktigste fra selve studiet, synes jeg er at man videreutvikler sin kritiske sans, og at jeg kan se kritisk på eget fagfelt og på barnevernsystemet. For min del kunne studiet vært noe mer klinisk orientert, der man fikk prøvd seg mer i praksis og ble mer utfordret i sitt direkte arbeid med klienter, men jeg ser samtidig nytten av at studiet er mer akademisk rettet.

Har du noen tips til studenter angående jobbmuligheter etter studiene?

- Med en master i barnevern har du, slik jeg ser det, mange muligheter. Du er i utgangspunktet kvalifisert for alle mulige barnevern-relaterte jobber, alt fra utredningsarbeid, via organisasjonsarbeid til direkte arbeid med barn og unge. Det er likevel slik at svært mye av den konkrete jobben, den lærer du ute i arbeidslivet, og den avhenger mye av personlige egenskaper og hvordan du relaterer deg til andre. Jeg synes masteren ga et godt utgangspunkt for å være seg bevisst også dette.