Hjem
Dragefjellet lærings- og formidlingssenter

Doktorpromosjonsprosjektet 2015

Doktorpromosjonsprosjektet dokumenterer Universitetet i Bergen sin doktorgradspromosjon i Håkonshallen 30. januar 2015. Prosjektet presenterer i tillegg seks doktorander og deres forskning fra hvert av de seks fakultetene.

Doktorpromosjon, 2015 oppsummering

Summary from the "Doctor Promotion"-project
Produsent:
Dragefjellet Centre of Learning and Communication, by André Kvalvågnes, Knut M. Tande and Øystein L. Iversen

Hovedinnhold

De seks doktrandene illustrerer hvordan Universitetet i Bergen og fakultetene oppfyller sitt samfunnsoppdrag ved å ligge i forskningsfronten på en rekke ulike områder. Doktorpromosjonen i Håkonshallen er en høytidelig markering av doktorandenes viktige bidrag til kunnskap og innsikt i samfunnet.

Doktorpromosjonsprosjektet er gjennomført i samarbeid med Kommunikasjonsavdelingen/DigUiB. Videoene i prosjektet kan ses under.