Hjem
Historie

Nyhetsarkiv for Historie

Sverre Håkon Bagge får Gad Rausings pris på en million svenske kroner for sin forskning på Europas historie i middelalderen.