Hjem
Historie

Nyhetsarkiv for Historie

Handel og migrasjon over Nordsjøen og Austersjøen var vel så viktig for det moderne Europa som landa ved Middelhavet.
Midtausten-forskaren ser på korleis dagens hendingar heng saman med lange historiske linjer.