Hjem
Prosjekt Energethics

Nyhetsarkiv for Prosjekt Energethics

I en nylig publisert artikkel kommer det frem at tidligere erfaringer fra utvinningsindustrien spiller en sentral rolle for offentlige synspunkt og debatter rundt nasjonalisering av ressurser og lokalt innhold i Tanzanias petroleumssektor.