Hjem
Prosjekt Energethics

Nyhetsarkiv for Prosjekt Energethics

Les Energethics-prosjektets ferskeste feltrapport. Synnøve Bendixsen har vært i Kurdistan Irak og sett hvordan DNO opererer og lokalbefolkningens forventninger til oljeinvesteringer.
Det nye nettverket 'Energy Anthropology Network' ble lansert ved Universitetet i Bergen denne uken. Nettverket har som formål å bringe sammen forskere og andre med interesse for energispørsmål, organisere debatter og støtte nye metoder for å forstå energi og energibruk.