Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Varselmelding

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
News

Congratulations to this semester's graduated master-students.

On Friday the 5h of June, the Department hosted the Rose Ceremony to celebrate the master students who completed their thesis this semester.

Picture of students
Foto/ill.:
Denise Fewtrell Flatmark

Hovedinnhold

Staff and students attended the Rose Ceremony for our students who had submitted their thesis this spring.

The head of the department, Svein Michelsen congratulated the students before roses, ties/scarves and the university pin where given to the students.

After the formal ceremony,  students and staff continued the celebration with good food and good company at the department. 

We had a great evening celebrating our graduates. The department wishes you all the best on your journeys and in your future.

Those who submitted their thesis this semester was:

 

 

 

Master in Public Administration:

Cecilia Eshun

Steinar Askvik

Implementation of Social Protection Programmes in Ghana:

the Case of the Livelihood Empowerment against Poverty Programme (LEAP)

Jamilatu Issifu

Ishtiaq Jamil

Bi-veileder:

Steinar Askvik

Public private partnership in the power sector of Ghana: Has it delivered as expected?

Linda Katassi

Marit Skivenes

Child protection practices within local governments in Uganda.

Christina Maeda

Steinar Askvik

Empowering locals through school governance: A case of secondary school boards in Tanzania

Iswar Nepal

Steinar Askvik

Performance Audit in Nepal: success or failure?

Misharch Osei

Jan Froestad

Do Networks really work? Evaluating the Effectiveness of Governance Networks in the context of Environmental Management: A Case Study of Two Ghanaian Megaprojects.

Keiji Watanabe

Per Lægreid

Bi-veileder:

Julia Fleischer

Organizational response in times of crises; how the crisis management of TEPCO affected the outcome of the Fukushima nuclear crisis

Joseph Mugabe

Harald Sætren

Integration policy and its implementation: a study of Introduction programme for newly arrived refugees and their close relatives

Master i administrasjon og organisasjonsvitenskap: (Norwegian)

 

Navn

Veileder:

Tittel på masteroppgaven:

Camilla Borchgrevink

 

Jan Froestad

Det Sino-Brasilianske energisamarbeidet Kina som neo-imperialist eller samarbeidspartner?

Nikolai R. Bratteli

Marit Skivenes

Hjelpeplassering eller omsorgsovertakelse

Vurdering av hjelpetiltak og tvang i barnevernet.

Henrik Dalstø

Per Lægreid

Bi-veileder:

Ole Andreas Danielsen

National representatives or autonomous experts?

A case study of the Norwegian participation in the EU Civil Protection Mechanism

Hege W. Eriksen

Kjetil Børhaug

"En myk hånd å holde i, eller et fast grep om håndleddet - OECD's rolle i norsk barnehagepolitikk"

Marte Jensen

Vibeke Erichsen

INNOVASJONSPROSJEKTER I NORSK

MARITIM SEKTOR

En sammenlignende studie av organisasjon og teknologiutvikling i ti MAROFF-prosjekter

Hanne Kvilhaugsvik

Svein Michelsen

Bi-veileder:

Tor Halvorsen/Ivar Bleiklie

Pedagogikk, politikk og styring Eit komparativt casestudium av læringsutbytte i norsk høgare utdanning.

Daniel M. Lien

Thor Øivind Jensen

Norwegian Rainforest Governance

A look into the influence of RFN

Torkell H. Pettersen

Marit Skivenes

Et hjem for oss, men et hjem for deg? En evaluerende studie av boligsosialt utviklingsprogram i Halden, Moss og Sarpsborg.

Karoline J. Selliseth

Jacob Aars

Samarbeid i helse- og omsorgstjenesten

En casestudie av samarbeidsavtalene

Oda K. Ure

Jan Froestad

Insurance as governance?

Ei studie av Tryg, Storebrand og KLP sitt arbeid med klimarisiko

Håkon Skog Waaler

Per Lægreid

Nordnorsk skredovervåkning

-          Et nettverk for samfunnssikkerhet.