Hjem
IT-avdelingen
Melding fra IT-avdelingen

Rutiner for stenging av brukerkonto

UiBs rutiner for avslutning av brukerkontoer til IT-systemene skal bl.a. sikre at vi etterlever gjeldende krav til personvern og datasikkerhet.

Endring i rutinerfor stenging av brukerkonto
Foto/ill.:
Sandra Jecmenica

Hovedinnhold

For studenter vil brukerkontoen nå bli stengt to måneder etter at studieretten utløper (når man er ferdig med studiet eller har sluttet å semesterregistrere seg).

Studenter som blir varslet om at konto vil stenges vil i dette varselet få lenke til en selvbetjeningsløsning hvor IT-kontoens levetid kan forlenges med 6 måneder. Studenter som allerede har fått stengt sin konto kan i særlige tilfeller søke om å få denne gjenåpnet. En slik søknad sendes til konto@uib.no.

For ansatte blir kontoen stengt når ansettelsen slutter, men lokal godkjenner kan holde kontoen åpen (forlnge for inntil seks måneder om gangen) dersom den ansatte ber om det.

Seks måneder etter at brukerkontoer blir stengt, slettes de dataene som er lagret. Kontoen på Microsoft Office 365 stenges 30 dager etter at UiB-kontoen er stengt.