Hjem

Strategi 2019–2022

Hovedinnhold

Illustrasjon til UiBs strategi. Ugle som flyger.

Kunnskap som former samfunnet

Universitetet i Bergens strategi 2019–2022 viser våre verdier, vår styrke og vår samfunnsrolle, og hvordan vi prioriterer for å videreutvikle universitetet i tråd med dette. 

Last ned strategien (PDF)

Universitetet i Bergen er et internasjonalt forskningsuniversitet hvor all aktivitet er basert på akademisk frihet og nysgjerrighetsdrevet forskning.

Vårt formål er å søke, utvikle og røkte kunnskapen gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. 

Fakultetene og Universitetsmuseet representerer våre viktigste kunnskapsarenaer. 

Vi skal vise frem relevansen av forskning og utdanning. Meningsbrytning og kunnskapsformidling er en forutsetning for å utvikle akademia og et demokratisk samfunn.