Hjem
Strategi 2019–2022

Nyhetsarkiv for Strategi 2019–2022

UiBs nye Senter for fremragende forskning er nå offisielt åpnet.
Universitetsstyret vedtok i dag et budsjett for 2018 som styrker ressurser for videreutvikling av UiBs satsingsområder og som også setter av midler til oppfølging av den nasjonale satsingen på humaniora.
– Det er på Vestlandet vi kjenner mest på dette med flom og ekstremvêr, seier klimaforskar og senterleiar Håvard Haarstad.
Regjeringa set fart på utgreiinga av ei samlokalisering av dei marine miljøa i Bergen, og løyver ti millionar kroner til prosessen.
28. september startet rivingen av det gamle odontologibygget på Årstadvollen. Et nybygg skal nå reises i Årstadveien 17 for den nye helseklyngen i Bergen.