Hjem
Strategi 2023–2030

Nyhetsarkiv for Strategi 2023–2030

UiBs nye Senter for fremragende forskning er nå offisielt åpnet.
– Det er på Vestlandet vi kjenner mest på dette med flom og ekstremvêr, seier klimaforskar og senterleiar Håvard Haarstad.
Regjeringa set fart på utgreiinga av ei samlokalisering av dei marine miljøa i Bergen, og løyver ti millionar kroner til prosessen.