Hjem
Strategi 2019–2022

Nyhetsarkiv for Strategi 2019–2022

Professor Lise Øvreås overtar etter Peter M. Haugan som leder av Ocean Sustainability Bergen, UiBs senter for bærekraftig hav, der vitenskapelig rådgivning er en sentral oppgave.
Prosjektet Urban Enclaving Futures vil ha et blikk på byplanlegging som omfatter mer enn en klassisk økonomisk innfallsvinkel. De ønsker å bringe inn sosiale, kulturelle, arealmessige og andre faktorer i sin forskning på feltet. I januar 2019 hadde prosjektet sin første workshop i Maputo.
Partnerne i klyngesamarbeidet møttes nylig på Solstrand hotell og bad for å bli bedre kjent med hverandre og finne nye måter å samarbeide på.