Hjem
Strategi 2019–2022

Nyhetsarkiv for Strategi 2019–2022

For 2020 har prosjektet Alrek helseklynge avsatt kr. 500 000 til samarbeidsprosjekter i arbeidet med helseklyngen.
Havforsker Elisabeth Holland har fått stillingen som Norway-Pacific Joint Chair of Oceans and Climate Change, som følger opp en frivillig forpliktelse inngått mellom Universitetet i Bergen og The University of the South Pacific på FNs havkonferanse i juni 2017. #OceanAction18613
Diplomaten og havaktivisten Peter Thomson fra Fiji er en av ni nye æresdoktorer ved Universitetet i Bergen.