Hjem
Strategi 2019–2022

Nyhetsarkiv for Strategi 2019–2022

13 prosjekter fra Universitetet i Bergen mottar samlet støtte på 250 millioner kroner fra Norad gjennom NORHED II-programmet for bygging av partnerskap mellom universiteter og høyskoler i Norge og det globale sør.
Universitetet i Bergen er med på fire prosjekter som mottar støtte fra Worldwide Universities Network sitt Research Development Fund, som fokuserer på globale samfunnsutfordringer knyttet til bærekraftsmålene og 2030-agendaen.
Alrek helseklynge har fått nye nettsider på alrekhelseklynge.no