Hjem
Energilaboratoriet

Nyhetsarkiv for Energilaboratoriet

2016-utgaven av 2°C er klar: Nullutslipp haster. Fossil energi må fases ut fra alle sektorer i raskt tempo hvis målene fra Paris-avtalen skal kunne nås.