Hjem
Energilaboratoriet

Nyhetsarkiv for Energilaboratoriet

Finn Gunnar Nielsen, Kristin Guldbrandsen Frøysa, Sigrid Eskeland Schütz og Ignacio Herrera Anchustegui skriver om Equinor sitt planlagte prosjekt om en havvindpark utenfor Bergen som vil kunne forsyne Troll- og Osebergfeltene, samt prosessanlegget på Kollsnes, med strøm.
Regjeringen ønsker å satse stort på havvind og kunnskapsgrunnlaget trengs å videreutvikles for å svare på denne satsingen.