Hjem
NorEMSO

Om oss

NorEMSO er et sett med koordinerte, storskala dypvannsobservatorier som vil etablere en norsk node i et tverrfaglig europeisk infrastruktur for havbunn- og vannmasseobservasjon.

emso and nfr
Foto/ill.:
NorEMSO

Hovedinnhold

NorEMSO er et sett med koordinerte, storskala dypvannsobservatorier som vil etablere        en norsk node i et tverrfaglig europeisk infrastruktur for havbunn- og vannmasse- observasjon (EMSO). EMSO er et europeisk forskningsinfrastrukturkonsortium (ERIC) med formål å utforske havene for å bedre forstå deres kritiske rolle i klimasystemet. EMSO har observatorier i Atlanterhavet, Middelhavet og Svartehavet. De nordiske havene er særdeles viktige for klimasystemet vårt og for den globale havsirkulasjonen, men dette området har framstått som et stort gap i EMSO.  NorEMSO dekker dette gapet ved å opprette et omfatt- ende observasjonsnettverk i De nordiske havene. Her vil NorEMSO utvide eksisterende      og etablere ny infrastruktur som skal koordineres med og integreres inn i EMSO.

partner logos
Foto/ill.:
Partner Logos