Hjem
NorEMSO
Data

Observasjoner og Data

NorEMSO har som mål å levere vannsøyleobservasjoner av høy kvalitet i de nordiske hav.

Hovedinnhold

Det overordnede målet til NorEMSO er produksjon av langvarig, høykvalitets- observasjonsdata, som er fullstendig integrert i EMSO ERIC ved å iverksette en operativ dataflyt. En datastyrings- og gjennomføringsplan vil sørge for datarøkt, vedlikehold og bærekraft.

Ved å følge Open Research Data Pilot under H2020 til den Europeiske kommisjonen, og datastyringsprinsippene til FAIR, som følger “gullstandarden”, sørger NorEMSOs datahåndteringsplan også for gratis og fri tilgang til alle data og metadata (NRT og «delayed mode»), og resultatene som er generert.

 

Observasjoner

Data

Data og metadata-styring av Slocum-gliderne

 

Mission metadata blir sendt inn til OceanGliders (https://www.oceangliders.org/) etter JCOMMOPSs krav til metadata.

En Slocum-glider loggfører data i fulloppløsning internt, men en del av dette er sendt fra glideren på et 60s intervall hver gang den kommer til overflaten (hver 1-3 time). Dette reduserte datasettet fra «flight and science»-datafilene er sendt fra glideren via Iridium til en datavertstjeneste gjennom Teledyne Webb. Data blir overført til UiB-servere og innhentet ved Norsk marint datasenter ved Havforskningsinstituttet, hvor nærtidsdata (NRT) prosessering blir gjennomført for å produsere datafiler i Everyone's Gliding Observatories (EGO, https://www.ego-network.org)-format. EGO glidernes NetCDF- format (http://dx.doi.org/10.13155/34980) er basert på Climate and Forecast (CF)- spesifiseringen. NRT data er så overført til dataportalen Coriolis, hvor det blir lagret. Data er også levert på GTS gjennom Meterologisk Institutt. Disse NRT-dataene er åpent tilgjengelig med CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution 4.0 International)-lisens og er også brukt for assimilering i operative modeller. Coriolis koordinerer MyOcean in-situ Thematic Assembly Center og byr på in-situ-data som man trenger for å validere MyOcean globale og regionale Modelling og Forecasting Centers (såkalt COPERNICUS Marine Core Service).

Når en glider er hentet opp, er hele oppdraget rapportert inn til JCOMMOPS. Etterbehandlingen av data fra undervannsgliderne er vanligvis sluttført innen 6 måneder etter at oppdraget er ferdigstilt. Kvalitetskontrollen, sluttproduktet (såkalte Delayed Mode data) er så levert til Norsk marint datasenter (https://nmdc.no/) med åpen tilgang med CC BY 4.0-lisens, hvor det er oppbevart og identifisert med en unik DOI. Alt i alt prøver vi å følge FAIR datastyringsprinsippene som følger «gullstandarden».

 

Slocum med Microrider

 

Prøvetakingsstrategien er fleksibel og avhenger av oppdragets varighet, men et sannsynlig scenario er CTD: prøvetaking på 4s intervaller på dykk og oppstigning.  

Microrider: standardfrekvens på 512Hz for raske sensorer. Prøvetaking under dykk, så dykk og oppstigning i nøkkelområder, muligens skrudd av den siste etappen.

En del av disse dataene på 60s intervaller er sendt fra glideren hver gang den kommer til overflaten (1-3 timer). Man bør merke seg at man benytter gjennomsnittet til turbulens-dataene og at det kun dokumenterer statusen på instrumentet. «Flight and science»- datafiler (sbd og tbd respektivt) blir sendt fra glideren via iridium (både RUDICS og PSTN) til en server som er vert for glider pilot applikasjonen SFMC.

Data er overført fra SFMC til UiB servere hvor nær sanntids-prosessering lager datafiler i EGO format som deretter er overført til den åpent tilgjengelige Coriolis-plattformen