Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Prioritering av grunnleggende mor-barn helsehjelp i Etiopia

Solomon Tessema Memirie disputerer 29.08.16 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Scale-up of high impact maternal and child health interventions in Ethiopia: equity, cost and cost-effectiveness analyses".

Hovedinnhold

Familier har store utgifter når de oppsøker helsetjenester i Etiopia, egenbetalingen er 50% for barnesykdommer. I sitt phd-arbeid har Solomon Memirie undersøkt familiers utgifter til behandling av lungebetennelse og diaré hos barn i Etiopia. Det er overaskende høye utgifter og mange familier risikerer å komme i ekstrem fattigdom. Familiene betalte i gjennomsnitt 6-8 $ for poliklinisk behandling og 64-79 $ for innleggelse. Dette er høye utgifter for de aller fleste familier, og 6-7% av husholdningene endte i ekstrem fattigdom på grunn av dette. I tillegg til å se på private helseutgifter har Memirie gjort en kostnad-nytte analyse av ulike typer fødselshjelp og nyfødtmedisin. Alle tiltakene er ekstremt kostnadseffektive (unntatt én - kalsiumtilskudd for gravide for å hindre svangerskapsforgiftning). Alle behandlingene koster under $ 300 per kvalitetsjusterte leveår.

Memiries arbeid er svært relevant i Etiopia når prioriteringer skal settes fremover, særlig siden < 20% av alle fødende kvinner har tilgang til god fødselshjelp og bare 30% av alle barn med lungebetennelse eller diare har tilgang til behandling på sykehuset. De som ikke får denne helsehjelpen har stor risiko for å dø eller få andre langvarige plager. Resultatene fra Memire sin phd viser at Etiopia bør prioritere universell dekning av fødselshjelp og behandling av barn fremfor f.eks kreftbehandling, dialyse og avansert kirurgi i tiden fremover. Resultatene er viktig informasjon til utenlandske filantropiske donorer som ønsker å investere i bistandsprosjekter som redder flest liv. Det er en tankevekker å sammenligne kostnadseffektiviteten til disse Etiopiske mor-barn intervensjonene med den norske terskelen for å innføre helsetjenester – som er opp mot 1 million kroner per kvalitetsjusterte leveår. De fleste av tiltakene Memire har analysert kunne leveres i primærhelsetjenesten. Gitt den betydelige helsegevinsten og husholdningenes finansielle risikobeskyttelse disse tjenestene gir i Etiopia, bør regjeringen bevilge stort nok budsjett til dette.

 

Personalia

Dr. Solomon Tessema Memirie er barnelege og er knyttet til forskningsgruppen Globale helseprioriteringer ved Institutt for global helse og samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen. Han har jobbet ved Universitetet i Addis Ababa og har vært klinisk rådgiver for barnehelse i Helsedepartementet i Etiopia.